Datorn som kontor

Skapa en säker arbetsmiljö på datorföretaget

Om du arbetar med datorer känner du till hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö på kontoret. Det kan lätt bli långa timmar framför skärmen när du sitter och programmerar, skapar grafiska presentationer eller utför annat datorarbete. Därför är det nödvändigt att du har bra belysning, en god sittergonomi och möjlighet att ta regelbundna pauser för hälsans skull.

Coronapandemin har ökat kraven på Sveriges arbetsplatser. Många har kunnat arbeta hemifrån, men ibland krävs det att du som anställd är på plats på kontoret. Då kan du behöva munskydd med tryck som skyddar dig från att bli smittad eller föra smittan vidare, samtidigt som du har på dig en bekväm mask som passar din stil. Här hittar du masker i bomull och polyester, med god passform och i många olika färger.

Datorn central i arbetsmiljön

När du arbetar med en dator dagligen blir den central i din arbetsmiljö. Skyddsombud kan hålla koll så att det inte ligger kablar i vägen som du riskerar att snubbla på, och att bokhyllor är ordentligt fastskruvade på väggen. Men ledningen behöver också förstå att den digitala arbetsmiljön är en viktig del av verksamheten, vilket innebär att den kräver investeringar. Ibland kan det finnas en osäkerhet om det är IT-chefen som är ansvarig för alla digitala arbetsmiljöer på företaget, eller om det är verksamhetsansvarig.

Att de anställda måste använda allt för många olika system i arbetet kan vara ett arbetsmiljöproblem. Ambulansförare är exempel på personer som kan behöva vara aktiva i fyra olika arbetsmiljöer som är digitala. De arbetar på stationen och väntar på larm, de använder sedan andra system i ambulansen och ute på en olycksplats. Sedan byter de miljö igen när de anländer till sjukhuset och lämnar patienten för att mata in olika uppgifter. Dessa system fungerar ofta inte helt perfekt tillsammans, då de har köpts in var för sig och i avsikt att lösa olika uppgifter.

Förbättra arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har föreskrifter från 1998 gällande arbete som utförs vid bildskärm. Det står där att det inte bör förekomma bildskärmsarbete som ger ensidig upprepning eller som innebär en psykisk eller fysisk bundenhet. Alla program och system bör vara utformade så att de går att använda enkelt, kan anpassas till erfarenheten och kunskapsnivån hos användaren och ge en god återkoppling kring arbetet. De ska också visa användaranpassad information och ta hänsyn till gällande ergonomiska principer vad gäller hur vi förstår, uppfattar och bearbetar information.

Det systematiska arbete som hela tiden pågår för att förbättra arbetsmiljön på olika kontor runt om i landet behöver också se till att få med den arbetsmiljö som är digital. Arbetsmiljöverket borde uppdatera alla föreskrifter vad gäller arbete vid bildskärm, då det har hänt en del på området sedan 1998. Enligt arbetsmiljölagen behöver arbetstagaren kunna medverka i att utforma sin egen arbetssituation, och även utföra utvecklings- och förändringsarbete kring sitt eget arbete. När ett nytt IT-stöd införs kan de anställda enligt lag delta i att införa och utveckla systemen. Hindras de från detta innebär det ett brott mot arbetsmiljölagen.

Du kanske också gillar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *