Är mobilen den nya datorn?

I vår digitaliserade värld är mobiltelefonen ett allt viktigare redskap. Användningsområdet för dagens smarta telefoner ökar och mobiltelefonen påminner i allt större utsträckning om en dator. Här kan du läsa mer om hur den smarta telefonen delvis ersätter datorn. Mobilens användningsområden Det var inte så länge sedan en mobiltelefon endast användes för att ringa samtal …